Història

La nostra història està ben documentada en aquests dos llibres: ‘Aproximació històrica a l’Obra del Ballet Popular‘ de Ricard Jové i Hortoneda i ‘L’Obra del Ballet Popular‘ de Jordi Puerto. Durant tota la seva història, l’Obra del ballet Popular ha compilat un ampli arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals que són un petit tresor a disposició d’aquelles persones, entitats i cobles interessades en la recerca de la nostra música. L’arxiu sardanista està dipositat a l’entitat Músics per la cobla, de Sabadell, mentre que l’arxiu musical de danses està a la Casa de la Sardana, seu institucional de l’OBP.