La nostra història, que comença formalment l’any 1950, està ben documentada en aquests dos llibres: ‘Aproximació històrica a l’Obra del Ballet Popular‘ de Ricard Jové i Hortoneda i ‘L’Obra del Ballet Popular‘ de Jordi Puerto. Durant tota la seva història, l’Obra del Ballet Popular ha compilat un ampli arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals que són un petit tresor a disposició d’aquelles persones, entitats i cobles interessades en la recerca de la nostra música. L’arxiu sardanista està dipositat a l’entitat Músics per la cobla, de Sabadell, mentre que l’arxiu musical de danses està a la Casa de la Sardana, seu institucional de l’OBP.

L’any 2025, la nostra Institució celebrarà el 75è aniversari de la seva fundació amb un reguitzell d’actes coordinats per la comissària de l’aniversari, Judith Peiron Mateo.