Amb més de 70 anys d’història, la nostra Institució ha anat formant un extens arxiu fruit de l’extens bagatge en els diferents camps d’acció cultural. Avui aquest material es divideix en 3 parts diferenciades: l’Arxiu Musical de danses i sardanes, l’Arxiu de coreogràfic o de danses i l’Arxiu històric de l’entitat.