Entitats membres

La força d’una Federació radica principalment en els seus associats. A continuació es presenta la relació d’esbarts dansaires, entitats sardanistes i altres associacions de cultura tradicional catalana que conformen la base social de l’Obra del Ballet Popular, la sostenen econòmicament i fan possible la seva vitalitat i raó de ser.

Esbarts dansaires:

Agrupacions sardanistes:

Altres entitats: