Llei de transparència

 

La Institució Obra del Ballet Popular és una entitat de segon nivell, inscrita al registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya amb el número 801 – J / 1 que agrupa en règim federatiu diferents associacions que integren una part important d’entitats sardanistes i de la dansa tradicional catalana. Conscient de la importància de ser una entitat transparent que actua clarament amb voluntat de promoció de la sardana i de la dansa tradicional i sense ànim de lucre, en aquest apartat trobareu tota aquella informació relativa a l’activitat de la nostra entitat, així com els comptes i els estatuts, a fi i efecte d’oferir una imatge real de transparència i alhora, complir amb la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

A continuació, enllacem també un Guia relativa a aquesta lleipublicada per la Generalitat de Catalunya que ajuda tota entitat a complir amb els punts d’aquesta llei que afecten a les entitats i fundacions.

transparencia_evagea_flickr_2

Copyright © 2014. Mogut per WordPress. Implementat per i+disseny.