Guions

Fruit del diversos aplecs de dansa tradicional, principalment el que se celebra cada any a Montserrat (el 58è l’any 2014), s’ha anat escrivint les coreografies dels diversos ballets que s’han executat en aquestes trobades. Des de uns anys ençà d’una manera normalitzada, amb el guió musical, els gràfics i les indicacions per ser ballats. D’aquest arxiu i coincidint amb els aplecs se n’ha fet publicacions que estan a l’abast dels interessats. En l’actualitat més de 150 coreografies, algunes d’elles fruït de la recuperació que el nostre equip de recerca ha fet als llocs d’origen dels balls.

Copyright © 2014. Mogut per WordPress. Implementat per i+disseny.